Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w lasach Nadleśnictwa Chojnów

Nadleśnictwo Chojnów pełni nadzór nad gospodarką łowiecką prowadzoną przez koła łowieckie. Gospodarują one na dzierżawionych obwodach łowieckich (obszar gruntów o ciągłej powierzchni nie mniejszy niż 3 tyś. ha, na którym istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa). Z obwodów łowieckich wyłączone są tereny: parków narodowych, rezerwatów, tereny miast, miejscowości oraz zakłady i budowle. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa  znajduje się 21 obwodów łowieckich, należą one do czwartego rejonu hodowlanego. Są to w większości obwody łowieckie polne (powierzchnia leśna obwodu poniżej 40%). Powierzchnia łączna obwodów polnych wynosi 79831 ha, pozostałą część 15247 ha stanowią obwody leśne.

 

Do zwierzyny  łownej bytującej w tym rejonie można zaliczyć: łosie (obecnie objęte ochroną gatunkową), daniele, sarny, dziki, borsuki, lisy, kuny, tchórze, zające, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki, grzywacze i piżmaki (wyróżnione zostały gatunki najliczniejsze).

Spośród gatunków drapieżników wystepujących w 4 rejonie hodowlanym największy wpływ na populację zwierząt łownych mają: lisy, borsuki, kuny i tchórze zwyczajne.  A z ptactwa drapieżnego myszołowy oraz jastrzębie.