Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Informacja o uzyskanych certyfikatach

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśne: FSC i PEFC.

    RDLP w Warszawie, to leśnictwo wielofunkcyjne o różnorodności biologicznej dającej podstawę do realizacji idei trwale zrównoważonego rozwoju. Do szukania kompromisu pomiędzy produkcją drewna, a zachowaniem walorów przyrody i czynieniem lasu przyjaznym człowiekowi pod każdym względem. Potwierdzają ten fakt uzyskane międzynarodowe certyfikaty:

1. FSC (Forest Stewardship Council) - certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej wznowiony na następne 5 lat z zachowaniem ciągłości, ważny do 7 kwietnia 2018 roku.

2. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) - certyfikat zrównoważonej gospodarki leśnej, wznowiony na kolejne 3 lata z zachowaniem ciągłości, ważny do 18 stycznia 2017 roku.

    Posiadanie tych certyfikatów gwarantuje prowadzenie całej gospodarki leśnej zgodnie z normami i przyjętymi procedurami, z jednoczesnym zapewnieniem szeroko rozumianej ochrony środowiska przyrodniczego. Każdy wytworzony produkt, każda usługa, to świadczenie na wysokim, europejskim poziomie.

     A czy tobie, stan środowiska naturalnego jest nieobojętny? Używasz produktów certyfikowanych?