Aktualności Aktualności

Uwaga! Afrykański pomór świń - informacja

Afrykański Pomór Świń to choroba wirusowa niezagrażająca człowiekowi.

Szczegółowe informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz zasad postępowania w przypadku znalezienia padłych dzików znaleźć można w umieszczonych poniżej odnośnikach.

 https://mazowieckie.pl/pl/urzad/aktualne-projekty/afrykanski-pomor-swin-a/rozporzadzenia-wojewody

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce