Aktualności Aktualności

Spotkanie organizacyjne Nadleśnictwa Chojnów z kołami łowieckimi

     Dnia 24 lutego 2017 roku w biurze Nadleśnictwa Chojnów odbyło się spotkanie kół łowieckich dzierżawiących obwody obwody łowieckie leżące w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.
     Podczas spotkania zostały poruszone i omówione następujące sprawy:
1.    Zagrożenia wirusowe zwierzyny łownej (ASF i ptasia grypa) – postępowanie z martwymi zwierzętami.
2.    Analiza gospodarki łowieckiej prowadzonej w ramach Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego na lata 2007-2017.
3.    Współpraca Nadleśnictwa z kołami łowieckimi w zakresie edukacji łowieckiej w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej