Aktualności Aktualności

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2027

W związku z dużym zainteresowaniem projektem Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018 – 2027, informujemy o przedłużeniu terminu zakończenia okresu konsultacji społecznych do dnia 04.05.2018 r.

Uwagi i wnioski do projektu mogą być wnoszone: 1) w formie pisemnej, 2) ustnie do protokołu, lub 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do RDLP w Warszawie, ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa, rdlp@warszawa.lasy.gov.pl, lub do Nadleśnictwa Chojnów, Pilawa ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha, chojnow@warszawa.lasy.gov.pl.
Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie i omówione na Komisji Projektu Planu.

Z projektem i prognozą oddziaływania na środowisko wraz z oświadczeniem autora, można zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa Chojnów – Pilawa ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha lub pobrać projekt planu ze strony BIP RDLP w Warszawie.
Link do strony:
http://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/plan_urzadzenia_lasu

Nadleśnictwo Chojnów informuje, że w dniu 25.05.2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie Nadleśnictwa, odbędzie się posiedzenie Komisji Projektu Planu (KPP), mającej charakter debaty publicznej w sprawie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000”, której podstawowym zadaniem jest omówienie zgłoszonych opinii, uwag i wniosków oraz sformułowanie uzasadnienia, o którym mowa w art. 42, pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.

Harmonogram KPP:

  • Prezentacja podstawowych danych o nadleśnictwie z zakresu projektu planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody,
  • Sprawozdanie dyrektora RDLP z czynności zapewniających możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu,
  • Omówienie zgłoszonych opinii, uwag i wniosków.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem Planu