Aktualności Aktualności

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2027

W związku z uzupełnieniem dokumentacji projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018 – 2027 o wymagane prawem stanowiska innych organów dostępne w terminie składania uwag i wniosków, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o przedłużeniu terminu zakończenia okresu konsultacji społecznych do dnia 18.05.2018 r.

Uwagi i wnioski do projektu mogą być wnoszone: 1) w formie pisemnej, 2) ustnie do protokołu, lub 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do RDLP w Warszawie, ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa, rdlp@warszawa.lasy.gov.pl, lub do Nadleśnictwa Chojnów, Pilawa ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha, chojnow@warszawa.lasy.gov.pl.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

Z projektem i prognozą oddziaływania na środowisko wraz z oświadczeniem autora, można zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa Chojnów – Pilawa ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha lub pobrać projekt planu na dole strony.