Aktualności Aktualności

Ogłoszenie

Ekosystemy referencyjne – zakończenie konsultacji społecznych

Informujemy, że zakończono konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia (aktualizacji) ekosystemów referencyjnych (reprezentatywnych) na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

 

W ramach przeprowadzonych konsultacji uwagi zgłosiła jedna organizacja pozarządowa – Towarzystwo Ochrony Przyrody z Warszawy.

 

Po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag i propozycji dotyczących ekosystemów referencyjnych, zapadła decyzja o włączeniu trzech dodatkowych wydzieleń leśnych o łącznej powierzchni 4,35 ha jako ekosystemy referencyjne (reprezentatywne).

 

Szczegółowy wykaz wydzieleń leśnych uznanych za ekosystemy referencyjne (reprezentatywne) oraz mapa obrazująca ich lokalizację znajduje się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (http://www.warszawa.lasy.gov.pl/ekosystemy-reprezentatywne).