Aktualności Aktualności

Ekosystemy referencyjne – konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Chojnów informuje, że zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania (aktualizacji) ekosystemów referencyjnych.

 

     „6.4.1. Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje
i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów
(tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.”
– Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.

     Wybór obszarów leśnych objętych ochroną jako ekosystemy referencyjne powinien być przeprowadzony z wykorzystaniem konsultacji z jednostkami naukowymi, organizacjami przyrodniczymi oraz samorządami.

  Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych, zapraszamy do konsultacji.

     Osobą do kontaktu w sprawie wyznaczania ekosystemów referencyjnych są:

- z ramienia Nadleśnictwa Chojnów – Piotr Wojtas tel. 22 727-57-52, e-mail: piotr.wojtas@warszawa.lasy.gov.pl

   Opinie, uwagi i własne propozycje prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: chojnow@warszawa.lasy.gov.pl na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 14 listopada 2017 r.

    W razie ewentualnych pytań mogą Państwo kontaktować się również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, nr tel. (22) 517 33 22, adres e-mail: ochrona@warszawa.lasy.gov.pl.