Aktualności Aktualności

Akcje sadzenia lasu w Nadleśnictwie Chojnów 2017 – podsumowanie

Wiosna to wyjątkowy czas dla budzącej się do życia po zimie przyrody. Dla leśników to okres wzmożonej pracy związanej z odnowieniami lasu – sadzeniem młodych drzew na przygotowanych do tego celu powierzchniach leśnych.

     Nadleśnictwo Chojnów co roku organizuje akcje sadzenia lasu skierowane do firm
i organizacji, ale także lokalnych mieszkańców. Łączą one przyjemne z pożytecznym.  Z jednej strony uczą poszanowania dla przyrody, z drugiej przybliżają ich uczestnikom istotę prowadzonej przez Lasy Państwowe gospodarki leśnej, związanej z planowaną wymianą pokoleń drzew leśnych.  Bo trzeba pamiętać, że leśnicy w całym kraju sadzą około 500 mln drzew rocznie czyli około  1000 sadzonek młodych drzew na minutę.
     W tym roku symboliczny początek okresu wiosennych sadzeń przypadł na 4 kwietnia, kiedy to w nadleśnictwie odbyła się narada gospodarcza, zwana przez leśników narada odnowieniową. To podczas niej pracownicy z biura i terenu, tradycyjnie, po część kameralnej spotkania, udają się do lasu, aby wspólnie go sadzić. Przy okazji odbywa się przypomnienie zasady i czynności, na które leśnik musi zwrócić uwagę podczas prac odnowieniowych.

Jest o czym mówić i jest się czym chwalić, przecież SADZIMY 1000 DRZEW NA MINUTĘ!

 

    Ważnymi datami podczas, których wiele osób mogło doświadczyć na własnej skórze, jak ważna jest praca związana z sadzeniem, były:

 

- dnia 22.04 – sadzenie lasu z Fundacją Nasza Ziemia (zorganizowane dla pracowników firmy Coca-Cola)
w leśnictwie Bogatki oraz z firmą KPMG na powierzchniach leśnych leśnictwa Sękocin. Pierwsza grupa osób posadziła na powierzchni 2 ha około 15 tysięcy sadzonek dębu szypułkowego. Druga na 0,6 ha – 3 tysiące olszy czarnej. Mimo kapryśnej pogody w wydarzeniach łącznie wzięło udział ponad 400 osób,

- dnia 24.04 – sadzenie lasu z Klubem Gaja w leśnictwie Dobiesz, gdzie na 0,18 ha posadzono 1,3 tysiąca sadzonek dębu szypułkowego oraz drzew i krzewów biocenotycznych,

     Dodatkowo Fundacja Nasza Ziemia, w imieniu firmy Oriflame Poland, wsparła akcje sadzenia  10 tysięcy sadzonek olszy czarnej w leśnictwie Uwieliny.

     Powyższe działania nie kończą tematu związanego z propagowaniem wiedzy na temat roli odnowienia lasu prowadzonego w myśl zrównoważonej gospodarki leśnej. W najbliższym czasie podczas zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej skierowanych głównie do dzieci, młodzieży oraz nauczycieli z okolicznych szkół temat ten będzie sukcesywne przypominamy. A jest o czym mówić i jest się czym chwalić przecież SADZIMY 1000 DRZEW NA MINUTĘ.