Aktualności Aktualności

21 marca - Międzynarodowy Dzień Lasów

W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Lasy i zrównoważone miasta”.

Z tej okazji już wczoraj w Centrum Prasowym PAP obyła się debata z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska. Lasów Państwowych, Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Lasów Miejskich – Warszawa.

          W czasie debaty podkreślano szczególną rolę jaką lasy odgrywają dla mieszkańców terenów miejskich. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny przypomniał, że dzięki pracy polskich leśników powierzchnia lasów stale rośnie, a na każdego mieszkańca Polski przypada aktualnie 0,24 ha lasu.

          Warszawa jest miastem wyjątkowym, otoczonym zielonym pierścieniem lasów, które częściowo położone są również na jej terenie. Dodatkowo w bliskim sąsiedztwie znajduje się Kampinoski Park Narodowy, drugi pod względem wielkości obiekt tego typu w Polsce. Lasy Państwowe czterech nadleśnictw otaczających stolicę wspólnie z Lasami Miejskimi – Warszawa od 2005 roku stanowią Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie”. O szczególnych zadaniach, jakie dla społeczeństwa spełnia ten obszar, mówił w swojej prezentacji Marek Roman – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Lasy LKP są m.in. źródłem czystego powietrza, są też miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Na terenie LKP dostępnych jest blisko 400 km szlaków pieszych, 170 km szlaków rowerowych, miejsca postoju pojazdów oraz pola biwakowe – podkreślał dyrektor Marek Roman. Zwrócił on również uwagę na bogatą ofertę edukacyjną przygotowaną przez leśników.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów Sławomir Mydłowski zaprezentował, jako dobry przykład udostępniania terenów leśnych dla mieszkańców stolicy, akcję „Biegam, bo lubię Lasy”, która od 2015 roku cieszy się ogromna popularnością. Wydarzenie to organizowane wspólnie z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych to doskonały przykład możliwości aktywnego wypoczynku na łownie natury zaledwie 20 km od Warszawy.   

          Aktywną edukację leśną skierowaną do mieszkańców Warszawy prowadzą również Lasy Miejskie – Warszawa, jednostka budżetowa zajmująca się lasami będącymi w użytkowaniu m. st. Warszawy. Andżelika Gackowska – z-ca dyrektora Lasów Miejskich – Warszawa podkreślała duże potrzeby mieszkańców stolicy związane z edukacją i korzystaniem z lasów. Przedstawiła również działania prowadzonego przez LM-W Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, w którym fachową pomoc znajdują m.in. ofiary kolizji drogowych.

          Znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy Kampinoski Park Narodowy, również wpływa na jakość życia w stolicy, jest także miejscem wycieczek jej mieszkańców. O działaniach podejmowanych przez Park w celu uregulowania własności gruntów w jego wnętrzu opowiadał dyrektor Mirosław Markowski. Prowadzony przez Kampinoski Park Narodowy program wykupu gruntów jest działaniem unikatowym na skalę europejską – podkreślał.

          W Międzynarodowy Dzień Lasów warto docenić sąsiedztwo terenów leśnych oraz pracę leśników, którzy prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną sprawiają, że lasy spełniają jednocześnie tak wiele funkcji.